Follakroa har i år ikke drift, og vil av den grunn være stengt.
Vi ønsker kontakt med en seriøse leietaker, som kan tenke seg å drive anlegget.
Hvis dette kan være noe, så send en henvendelse til oss.

Postadresse: Follakroa A.S, Røedsv. 2 - 3095 Eidsfoss

For andre henvendelser, mail oss
Med vennlig hilsen Stein Bettum, mobil 911 62 760